Smoking Souls

Ubicación: Esplanada Tortosa i Delgado
Organizador: Ajuntament d'Ontinyent
19-08-2021


Atenció: 

* Ús de mascareta obligatori durant tot l'esdeveniment.

Venda d'entrades

*Amb la compra de la seua entrada per a aquest concert, obtindrà automàticament un descompte per a la compra del concert del dia 21. El descompte s'aplicarà en realitzar la segona compra.

Informació:

  • Cada entrada porta associada un codi de barres que li permet identificar-la com a diferent i única, independentment que una única persona haja comprat diverses entrades i estiguen totes al seu nom.
  • El client, en realitzar la compra, és el que obté l'obligació de custodiar l'entrada, i per tant, assumeix tota responsabilitat en cas que aquesta entrada es presente per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir al recinte.
  • Només es considerarà vàlida la primera entrada presentada i, en cap concepte, es permetrà l'entrada als qui posteriorment ho intenten amb la mateixa entrada duplicada.
  • El portador de l'entrada està obligat a respectar les normes imposades per l'Organització de l'esdeveniment.
  • L'Organització de l'esdeveniment es reserva el dret d'admissió, per la qual cosa verificarà la validesa de l'entrada mitjançant un escaner de codis de Barres. Així mateix, l'Organitzador es reserva el dret de sol·licitar dades al portador, que permeten garantir la veracitat de l'entrada (DNI, email, etc).
  • No s'admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en el supòsit que l'esdeveniment siga suspés o modificat substancialment i sempre que la suspensió o modificació no es produïsca una vegada començat l'esdeveniment i fora per causa major. En cas que es procedira a la devolució de l'entrada, el reembossament d'import s'efectuarà en la mateixa targeta de crèdit utilitzada per a la compra i durant els 15 dies posteriors a la cancel·lació. Al preu de l'entrada se li podrà descomptar les despeses de gestió.
  • La societat emissora d'aquesta entrada no assumeix  en  cap  cas  les obligacions i  responsabilitats que competeixen a l'Organització.
  • L'Organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagen adquirit en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà l'Organitzador a privar al seu portador de l'accés al recinte.

Organitzat per:Pla del recinte: