Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de domini web és SOLUNTEC PROJECTES I SOLUCIONS TIC S.L. (d'ara en avant SOLUNTEC S.L.), amb domicili a aquest efecte en C/ Músic Vert, 12, Entresol, 46870, Ontinyent (VALÈNCIA) número de C.I.F.: B98568900 inscrita en el Registre Mercatil de València, Tom 9698, Foli 57, Fulla V-156281. Correu electrònic de contacte: info@soluntec.es del lloc web.

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal de SOLUNTEC S.L. atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

https://entradasparaeventos.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara en avant, “els continguts”) en Internet pertanyents a SOLUNTEC S.L. o als seus llicenciadors als quals l'USUARI puga tindre accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fora necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l'empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l'empresa creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l'empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, SOLUNTEC S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SOLUNTEC S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de  SOLUNTEC S.L. o be dels seus llicenciadors.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de SOLUNTEC S.L.. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de SOLUNTEC S.L.. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de SOLUNTEC S.L..

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

SOLUNTEC S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

SOLUNTEC S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en https://entradasparaeventos.es es disposaren enllaços o enllaços feia altres llocs d'Internet, , SOLUNTEC S.L.  no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
SOLUNTEC S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet.
 

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ

SOLUNTEC S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús. 

10. GENERALITATS 

SOLUNTEC S.L. perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

SOLUNTEC S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguen modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre SOLUNTEC S.L. i el USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Ontinyent.